ÉP CỔ CẢM ỨNG – MÀNG HÌNH

 

iPhone 6 liệt, loạn cảm ứng 450K
iPhone 6 sọc, không lên màn, màn chớp tắt 550K
iPhone 6 Plus liệt, loạn cảm ứng 500K
iPhone 6 Plus sọc, không lên màn, màn chớp tắt 550K
iPhone 6s liệt, loạn cảm ứng 700K
iPhone 6s sọc, không lên màn, chớp tắt 800K
iPhone 6s Plus liệt, loạn cảm ứng 1TR
iPhone 6s Plus sọc, không lên màn, chớp tắt 1TR200
iPhone 7 liệt, loạn cảm ứng Call
iPhone 7 sọc, không lên màn, chớp tắt Call
iPhone 7 Plus liệt, loạn cảm ứng Call
iPhone 7 plus sọc, không lên màn, chớp tắt Call
galaxy s2 liệt cảm ứng 350k
galaxy s2 đen,rung,sọc. 400k
galaxy s3 liệt cảm ứng 400k
galaxy s3 đen,sọc,rung 450k
galaxy s4 liệt cảm ứng 450k
galaxy s4 đen,sọc,rung 500k
galaxy s5 liệt cảm ứng 500k
galaxy s5 đen,sọc,rung 600k
galaxy s6 liệt cảm ứng 600k
galaxy s6 đen,sọc,rung 700k
galaxy s7 liệt cảm ứng 700k
galaxy s7 đen,rung,sọc 800k
galaxy A3 liệt cảm ứng 450k
galaxy A3 đen,sọc,rung 500k
galaxy A5 liệt cảm ứng 500k
galaxy A5 đen,sọc,rung 600k
galaxy A7 liệt cảm ứng 600k
galaxy A7 đen,sọc,rung 700k
galaxy A8 liệt cảm ứng 700k
galaxy A8 đen,sọc,rung 800k
galaxy note 1 liệt cảm ứng,đen,rung,sọc 500k
galaxy note 2 liệt cảm ứng,đen,rung,sọc 500k
galaxy note 3 liệt cảm ứng,đen,rung,sọc 600k
galaxy note 4 liệt cảm ưng,đen,rung,sọc 700k
galaxy note 5 liệt cảm ưng,đen,rung,sọc 800k