BẢNG GIÁ ÉP KÍNH LENOVO

Ép kính Lenovo A308 200k
Ép kính Lenovo A316i 200k
Ép kính Lenovo A319 200k
Ép kính Lenovo A328 200k
Ép kính Lenovo A369 200k
Ép kính Lenovo A385 300k
Ép kính Lenovo A390k 250k
Ép kính Lenovo A1000 mobile 400k
Ép kính Lenovo A2010k 400k
Ép kính Lenovo A5000 mobile 450k
Ép kính Lenovo A516 300k
Ép kính Lenovo A526 300k
Ép kính Lenovo A529 300k
Ép kính Lenovo A536 300k
Ép kính Lenovo A60k 200k
Ép kính Lenovo A60+ 200k
Ép kính Lenovo A6000k 350k
Ép kính Lenovo A6020/ K5 plus 400k
Ép kính Lenovo A670k 250k
Ép kính Lenovo A680k 250k
Ép kính Lenovo A7000k 400k
Ép kính Lenovo K3 note 400k
Ép kính Lenovo A706 250k
Ép kính Lenovo A780k 300k
Ép kính Lenovo A820k 300k
Ép kính Lenovo A850k 250k
Ép kính Lenovo A859 350k
Ép kính Lenovo A860k 350k
Ép kính Lenovo A880k 300k
Ép kính Lenovo K860k 350k
Ép kính Lenovo K900k 400k
Ép kính Lenovo K910k 400k
Ép kính Lenovo K4 note/ A7010k 450k
Ép kính Lenovo P1m 400k
Ép kính Lenovo P70-A/ P70k 400k
Ép kính Lenovo P770k 350k
Ép kính Lenovo P780k 400k
Ép kính Lenovo Vibe S1 400k
Ép kính Lenovo S560k 300k
Ép kính Lenovo S580k 350k
Ép kính Lenovo S60k 350k
Ép kính Lenovo S650k 300k
Ép kính Lenovo S660k 250k
Ép kính Lenovo S820k 350k
Ép kính Lenovo S850k 300k
Ép kính Lenovo S860k 450k
Ép kính Lenovo S880k 300k
Ép kính Lenovo S890k 350k
Ép kính Lenovo S90k 350k
Ép kính Lenovo S920k 400k
Ép kính Lenovo S930k 450k
Ép kính Lenovo S960/ S968 400k
Ép kính Lenovo Vibe X2 400k
Ép kính Lenovo Tab A2019/ Idea tab 9.0″ CALL
Ép kính Lenovo Tab A2107/ A2207 500k
Ép kính Lenovo Tab A3000k 400k
Ép kính Lenovo Tab A3300k 400k
Ép kính Lenovo Tab A3500k 350k
Ép kính Lenovo Tab A5000k 450k
Ép kính Lenovo Tab A5500k 450k
Ép kính Lenovo Tab 2 A7-10F 350k
Ép kính Lenovo Tab 2 A7-30F CALL
Ép kính Lenovo Tab A7600/ A10-70k 500k
Ép kính Lenovo Tab S5000k CALL
Ép kính Lenovo Tab S8-50k 500k
Ép kính Lenovo Tab K3011w CALL
Ép kính Lenovo Yoga Tablet 8 B6000k 500k
Ép kính Lenovo Yoga Tablet 10 B8000k CALL
Ép kính Lenovo Yoga 830k CALL
Ép kính Lenovo Tab 2 A8-50F 500k
Ép kính Lenovo Phab plus PB1-770m CALL
Ép kính Lenovo P1/ P1A42 500k
Ép kính Lenovo PHab PB1-750k 600k