BẢNG GIÁ ÉP KÍNH APPLE

THAY MẶT KÍNH, CẢM ỨNG IPHONE

 

Ép kính iphone 7 Plus liền ron  400k 
Ép kính iphone 7 liền ron 350k
Ép kính iphone 6s Plus liền ron 300k
Ép kính iphone 6s liền ron 250k
Ép kính iphone 6 Plus liền ron 200k
Ép kính iphone 6 liền ron 150k
Ép kính iphone 5 liền ron 100k
Ép kính iphone 5S liền ron 100k
Ép kính iphone 5C liền ron 100k
Ép kính iphone 4 50k
Ép kính iphone 4S 50k
Thay cảm ứng iphone 4 80k
Thay cảm ứng iphone 4S 80k
BẢNG GIÁ THAY PIN IPHONE GIÁ 
Thay pin iphone 4 200k
Thay pin iphone 4S 200k
Thay pin iphone 5 250k
Thay pin iphone 5S 250k
Thay pin iphone 6 350k
Thay pin iphone 6 Plus 400k
Thay pin iphone 6S 450k
Thay pin iphone 6S Plus 500k
BẢNG GIÁ THAY PIN IPAD  GIÁ 
Thay pin iPad 2  400k
Thay pin iPad 3 400k
Thay pin iPad 4 500k
Thay pin iPad Air 600k 
Thay pin iPad Air 2 700k
Thay pin iPad Mini 1 400k
Thay pin iPad Mini 2 500k 
Thay pin iPad Mini 3 550k
Thay pin iPad Mini 4  650k 
THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG IPAD                                                            GIÁ 
Thay mặt kính cảm ứng iPad 2 300k
Thay mặt kính cảm ứng iPad 3 300k
Thay mặt kính cảm ứng iPad 4  350k
Thay mặt kính cảm ứng iPad Air 500k
Thay mặt kính iPad Air 2 700k
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 1 400k
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 2 450k
Thay mặt kính cảm ứng iPad Mini 3 500k
Thay mặt kính iPad Mini 4  700k
Thay mặt kính iPad Pro 9.7 1200k
Thay mặt kính iPad Pro 12.7″ 1700k
Thay cảm ứng iPad Pro 9.7 1700k
Thay cảm ứng iPad Pro 12.7″  1900k