BẢNG GIÁ ÉP KÍNH HTC

THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG HTC

Ép kính HTC Desire 200k 300k
Ép kính HTC Desire 210k 350k
Ép kính HTC Desire 300k 300k
Ép kính HTC Desire 310k 300k
Ép kính HTC Desire 320k 350k
Ép kính HTC Desire 326/326G 350k
Ép kính HTC Desire 500k 300k
Ép kính HTC Desire 501 300k
Ép kính HTC Desire 510k 350k
Ép kính HTC Desire 526/526G 400k
Ép kính HTC Desire 600k 300k
Ép kính HTC Desire 601 400k
Ép kính HTC Desire 610k 400k
Ép kính HTC Desire 616 400k
Ép kính HTC Desire 620G 400k
Ép kính HTC Desire 626G/ 626G plus 400k
Ép kính HTC Desire 700k 400k
Ép kính HTC Desire 728G 450k
Ép kính HTC Desire 816 450k
Ép kính HTC Desire 816G 450k
Ép kính HTC Desire 820/ 820q 400k
Ép kính HTC Desire 826 400k
Ép kính HTC J/ Z321E CALL
Ép kính HTC One Dual/ M7 lớn 400k
Ép kính HTC One E8 400k
Ép kính HTC E9 450k
Ép kính HTC E9+ CALL
Ép kính HTC A9 550k
Ép kính HTC E9+ CALL
Ép kính HTC One M7 400k
Ép kính HTC One M8 450k
Ép kính HTC One M8 mini/ One mini 2 400k
Ép kính HTC M8S/ M8SW CALL
Ép kính HTC One M9 550k
Ép kính HTC One M9 Sprint CALL
Ép kính HTC M10k 600k
Ép kính HTC One Max/ T6 450k
Ép kính HTC One mini/ M4 300k
Ép kính HTC One S/ G25 300k
Ép kính HTC One SU/ T528W 300k
Ép kính HTC One SV 300k
Ép kính HTC One V/ G24 250k
Ép kính HTC One X/ G23 300k
Ép kính HTC ONE X+/ S728E 450k
Ép kính HTC Butterfly X920D/ PL99110k 450k
Ép kính HTC Butterfly X920E (Verizon) 450k
Ép kính HTC Butterfly X920S/ 9060k 450k
Ép kính HTC B810X/ Butterfly 2 550k
Ép kính HTC Window phone 8S 250k
Ép kính HTC Window phone 8X 300k
Ép kính HTC Desire SV/ T326E 300k
Ép kính HTC Desire U/ T327E 300k
Ép kính HTC Desire V/ T328W 300k
Ép kính HTC Desire X/ T328E 300k
Ép kính HTC G16/ A810E/ ChaCha 250k
Ép kính HTC G19/ X710E/ Raider 4G 300k
Ép kính HTC G20/ S510B 300k
Ép kính HTC G21/ X315E 300k
Ép kính HTC G22/ X715E/ Amaze 4G 350k
Ép kính HTC G7/ A8181/ Bravo 250k