BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH OPPO

Ép kính Oppo A11/ Joy 3 250k
Ép kính Oppo A31/ Neo 5 300k
Ép kính Oppo A33/ Neo 7 300k
Ép kính Oppo A37/ Neo 9 300k
Ép kính Oppo A59/ F1S 400k
Ép kính Oppo N1 350k
Ép kính Oppo N1 mini/ N5111 350k
Ép kính Oppo R1001/ R1011/ Joy/ Joy plus 250k
Ép kính Oppo R1S/ R1K/r8001 300k
Ép kính Oppo R2001/Yoyo 250k
Ép kính Oppo R2017 350k
Ép kính Oppo R3/ R7007 350k
Ép kính Oppo R3001/ Mirror 3 300k
Ép kính Oppo R5 300k
Ép kính Oppo R7 Lite (kính) 350k
Ép kính Oppo R7S 400k
Ép kính Oppo R7 PLUS 450k
Ép kính Oppo R9 500k
Ép kính Oppo R9 PLUS 550k
Ép kính Oppo F1/ A37w 350k
Ép kính Oppo F1s 300k
Ép kính Oppo F1 PLUS 500k
Ép kính Oppo R1C 450k
Ép kính Oppo R819/ Mirror 250k
Ép kính Oppo R821/ Find Muse 250k
Ép kính Oppo R827 300k
Ép kính Oppo R829/ R1 300k
Ép kính Oppo R831/ Neo/ R831K Neo 3 250k
Ép kính Oppo R8026 250k
Ép kính Oppo U707/ Find Way S 300k
Ép kính Oppo X9006/ X9007/ Find 7a 350k
Ép kính Oppo X909/ Find 5 350k