BẢNG GIÁ THAY MẶT KÍNH LG

 1. THAY MẶT KÍNH CẢM ỨNG LG
 • Ép kính LG D320/ L70 (có home) 300k
  Ép kính LG D325/ L70 (ko home) 300k
  Ép kính LG D380/ L80 (có home) 300k
  Ép kính LG D385/ L80 (ko home) 300k
  Ép kính LG D337/ Bello 600k
  Ép kính LG D410/ L90 (ko home) 250k
  Ép kính LG D415/ L90 (có home) 250k
  Ép kính LG D682/ G Pro Lite (có home) 400k
  Ép kính LG D686/ G Pro Lite Dual (ko home) 400k
  Ép kính LG E960/ Nexus 4 350k
  Ép kính LG D295/ L Fino Dual CALL
  Ép kính LG F120/ Optimus LTE Tag 350k
  Ép kính LG F160/ Optimus LTE 2 300k
  Ép kính LG F180/ E975 / E753/ E971/ Optimus G 300k
  Ép kính LG F200/ Optimus VU II 350k
  Ép kính LG F220/ Optimus GK 400k
  Ép kính LG F240/ E988/ Optimus G Pro 350k
  Ép kính LG F260/ Optimus LTE III 400k
  Ép kính LG F310/ Optimus GX 400k
  Ép kính LG F410S/ G3 LTE 400k
  Ép kính LG F430/ D631/ VS880k 500k
  Ép kính LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2 500k
  Ép kính LG G2 mini/ D618 300k
  Ép kính LG G2 isai/ L22 450k
  Ép kính LG G2 Print/ LS980k 400k
  Ép kính LG G2/ D800/ F320 Hàn Quốc/ Docomo/ Aiji 450k
  Ép kính LG G2/ D802/ D805 quốc tế (Việt nam) 350k
  Ép kính LG G3 isai/ VL31 CALL
  Ép kính LG G3 Stylus/ D690k 400k
  Ép kính LG G3/ D850/ D855 450k
  Ép kính LG G4/ H818/ F500k 500k
  Ép kính LG G4 Stylus/ H540k 500k
  Ép kính LG G4 mini 500k
  Ép kính LG Nexus 5/ D820k 350k
  Ép kính LG V10k 500k
  Ép kính LG K10k 500k
  Ép kính LG K7>>>CALL>>> CALL
  Ép kính LG H500/ L90/ Magna CALL
  Ép kính LG H340/ Leon CALL
  Ép kính LG V400/ G pad 7.0k CALL
  Ép kính LG V480/ G pad 8.0k CALL
  Ép kính LG V500/ G pad 8.3 CALL
  Ép kính LG F6/ D500k 300k
  Ép kính LG P700/ P705/ L7 250k
  Ép kính LG P710/ L7 II 300k
  Ép kính LG P715/ L7 II dual 300k
  Ép kính LG P720/ P725/ 3D Max 300k
  Ép kính LG P870/ Escape 350k
  Ép kính LG P895/ F100/ VU1 250k
  Ép kính LG P920/ Optimus 3D/ SU760k 400k
  Ép kính LG P930/ SU640k 400k
  Ép kính LG P940/ SU540k 300k
  Ép kính LG P970k 300k
  Ép kính LG P990/ P999 300k